Začíná rekonstrukce Smetanových sadů

Začíná rekonstrukce Smetanových sadů

Po kácení starých nemocných stromů a výsadbě nových v minulém roce vstupuje obnova Smetanových sadů v Krnově do další etapy – rekonstrukce stavebních prvků. Dojde tak k obnově komunikací, obměně laviček, odpadkových košů a dalšího mobiliáře, instalaci nového veřejného osvětlení v LED technologii, vodovodních přípojek a šachet. Projekt zahrnuje také úpravy významných míst v parku.

Nejvíc se změní prostor kolem památníku před gymnáziem. V těchto místech se park otevře směrem k Zámeckému náměstí a vznikne daleko výraznější prostor s charakterem náměstí. Jeho dominantou bude nová fontána. Více zpřístupněno bude také okolí kašny s Neptunem, dojde k předláždění prostoru před kostelem sv. Martina a opravě chodníčku v blízkosti Švédské zdi, dále k úpravě prostoru u sochy Bedřicha Smetany i bývalého alpina, kde budou umístěny drobné  herní prvky pro děti. Změna se dotkne i květinového parteru u řeckého památníku, kde vyroste nový altán, výraznou změnou projde dětské hřiště U Kohouta a úpravy se dočká také prostor před Základní školou na Dvořákově okruhu. Ta spočívá v dláždění, instalaci nového zábradlí a vyvýšeného ostrůvku pro snadnější nástup a výstup do autobusů MHD.

Práce budou zahájeny na konci května 2013 asanací příslušných ploch, výkopovými pracemi a demontáží mobiliáře a dlouhodobý proces rekonstrukce největšího krnovského parku skončí v červenci 2014. Přestože přístup do sadů zůstane zachován, musejí se chodci připravit na komplikace při jejich průchodu, v první etapě prací zejména v osách centrum-ulice Albrechtická a centrum-sídliště Budovatelů. Občanům se tímto omlouváme, víme, že to nebude příjemné, ale věříme, že s konečným výsledkem prací budou spokojeni. Rekonstrukci provede za necelých dvacet čtyři milionů korun včetně DPH krnovská firma Aleš Fousek.