Vzniká studie rekonstrukce městských lázní

Vzniká studie rekonstrukce městských lázní

Záměr města Krnova zrekonstruovat městské lázně dostává konkrétní podobu. Po vypracování statického posudku a zaměření současného stavu radní schválili pořízení koncepční studie rozšíření a modernizace Městských lázní Krnov. Hotová bude v létě a poslouží zastupitelům jako nezávislý podklad pro jejich další rozhodování o osudu sportovního a relaxačního zařízení, které je vyhledávané nejen obyvateli Krnovska, ale také blízkého polského příhraničí.

Úkolem koncepční studie Městských lázní Krnov je určit optimální velikost objektu a nejvhodnější řešení, které přinese úsporu v podobě nižších provozních nákladů. V současnosti jsou lázně vysoce ztrátové, na jejich provoz doplácíme pět milionů korun ročně. Od jejich modernizace proto očekáváme, že tuto provozní ztrátu sníží, v ideálním případě až k nule. První část studie bude obsahovat analýzu stávajícího stavu, rozbor zmodernizované stavby se stanovením prognózy budoucí návštěvnosti, z něj vycházející návrh velikosti objektu a nastínění řešení po stavební, technologické i finanční stránce. V této fázi bude koncepce předložena výrobnímu výboru a zástupcům odborné i široké veřejnosti k diskusi, z níž vzejde optimální řešení odpovídající našim podmínkám a možnostem.

Vybrané řešení pak bude detailněji technicky specifikováno. Dokončená studie bude obsahovat výkresy přestavby a modernizace stávajícího krytého bazénu, jeho rozšíření o bazén pro neplavce, bazén s atrakcemi, dětský bazén, eventuelně venkovní vyhřívaný bazén, dále vizualizace, návrhy fasád, budou v ní zahrnuty možnosti a popis realizace i vybavení, cenový rámec investičních nákladů a ekonomická rozvaha provozu bazénu. Zpracovatel rovněž navrhne etapizaci výstavby, protože modernizaci nebudeme schopni realizovat naráz. Předběžně odhadovaná výše nákladů je sto až sto padesát milionů korun.

Na základě studie se zastupitelé na podzim rozhodnou, zda příští rok nechají vypracovat projektovou dokumentaci, aby se v roce 2015 mohlo město do rekonstrukce pustit. Pro mě je velmi důležité, aby se o rozsahu modernizace diskutovalo na všech úrovních. Nechtěl bych, aby to dopadlo jako v případě záměru města modernizovat koupaliště, kde máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení, ale náklady jsou tak vysoké a návratnost žádná, že k realizaci nepřistoupíme. Proto chci pro modernizaci lázní získat podporu napříč politickým spektrem, aby se od ní v příštím volebním období neustoupilo a peníze na pořízení studie a projektové dokumentace nebyly vynaložené zbytečně.