Vítězství ČSSD v krajských volbách 2012 s varováním

Vítězství ČSSD v krajských volbách 2012 s varováním

Úvodem si dovolím předložit několik čísel. Volební výsledek však vykazuje značný propad oproti minulým krajským volbám. Oproti roku 2008 ztratila sociální demokracie 75 mandátů a zvítězila v 9 krajích z 13 regionů. Krajské volby v roce 2008 v ČSSD - 1 044 719 hlasů tj. 35,85 procent a zisk 280 mandátů, volby v roce 2012 v ČSSD - 621 961 hlasů tj. 23,58 procent a zisk 205.

Objevují se názory, že super výsledek z roku 2008 nebylo možné zopakovat. Ano, výsledek to byl mimořádný, ale politické a ekonomické podmínky v ČR jsou ještě horší a nálada ve společnosti je nastavena proti pravici a vládním asociálním opatřením. Přesto ČSSD této výhody úplně nevyužila. Jako příklad použiji Moravskoslezský kraj. Krajské volby v roce 2008 - zisk 42,63 procent, 31 mandátů. Dále pak krajské volby v roce 2012 - zisk 27,4 procent, propad 15,59 procent, 24 mandátů, ztráta 7 mandátů. Stejná ztráta, téměř asi 10 až 18 procent se objevuje i v konečných výsledcích ostatních krajů ČR.

Zcela záměrně jsem tuto skutečnosti uvedl hned na začátku. Samozřejmě, že je to úspěch obhájit téměř všechny krajské hejtmanství a samozřejmě je vynikající pro další vývoj politické situace v ČR, jaký neúspěch utrpěla pravice v krajských volbách. Takový pád politických stran, jak to předvedla pravice, tak to tu ještě nebylo. A v neposlední řadě je velmi dobré, že mnohé kraje ovládnou reprezentanti levicových stran - často bez třetího středového nebo komunálního politického uskupení. Nemohu se ale zbavit obavy o další vývoj na levicové politické scéně. Vítězem krajských voleb 2012 je KSČM. Oproti roku 2008 s 15,3 procenty poskočila KSČM na 20,43 procent a z 438 024 na 538 953 hlasů.

Nabízí se otázky: Kdo bude vedoucí silou na levé straně politického spektra? Zůstane ČSSD vedoucí určující silou nebo se levicoví voliči přesunou k radikálnější KSČM? Je výsledek krajských voleb 2012 maximum, kterého jsou komunisté schopni dosáhnout nebo to je vážnější signál? Tyto úvahy se mohou někomu zdát jako zbytečné a nebezpečí ze strany komunistů nehrozí. Přesto nemůže být na škodu věci se i na tuto možnost připravit a učinit opatření k nápravě škod, které zapříčinily zbytečně velký propad výsledku ČSSD v krajských volbách.

ČSSD, dle mého názoru, se bude muset těmito aspekty politiky zabývat. Už z důvodu stabilizace na levici, tak i pro další vývoj sociální demokracie. Nestačí být tvůrci a zastánci sociálně únosných opatření a zákonů. Je nutné svou politiku neustále prosazovat na všech možných úrovních a ještě zvýšit razanci odmítání pravicových řešení. Důvodem je skutečnost, že se Nečasová vláda jen tak nevzdá a než odejde do šera politického zapomnění, dokáže nadělat lidem ještě spoustu potíží a problému. Je nutné se zabývat vedoucím postavením na levici. Je to v zájmu všech, kterým je blízký program sociální demokracie. Je pravdou, že za komunisty velkou část kampaně, vlastně neustále, dělá Nečasova vláda. Přesto si nelze nevšimnout poměrně účinného postupu KSČM. Svým tzv. lidovým přístupem a jednoduchými návrhy řešení problému si získávají voliče na svou stranu, přestože se z řad komunistů ozývají podivné výkřiky z dob minulých.

Nakonec jen malé zastavení k výsledku krajských voleb v Krnově. Nevím, jakou mají zkušenost přátelé, kteří byli členy okrskových volebních komisí, ale já jsem nabyl dojmu, že Krnované nejsou zas tak velkými patrioty. Nebo nevěří svým spoluobčanům, kteří byli na kandidátkách politických stran. Víte, když máme možnost preferenčními hlasy posunout kandidáta o několik míst nahoru, a ani se o to nepokusíme a dáme preference lidem na čelních místem, kteří jsou Krnovu a jeho zájmům nahony vzdáleni, je to zvláštní. Jistě je právem - každého si svobodně zvolit - svého zástupce v krajském zastupitelstvu. Přesto si myslím, že zájmy Krnova jsou bližší Krnovanovi. Jiný problém je ten, proč se žádný Krnovan nedostal na volitelné místo v žádné politické straně. Světlou výjimkou je Libor Nowak z ODS.

Nechci, aby byl můj článek chápán jako negativistické vymezování vůči výsledkům krajských voleb. Ty ČSSD vyhrála. Jsou tady ale problémy, které tento výsledek ovlivnily a způsobily zbytečné ztráty. Jsou to známé kauzy ve Středočeském kraji a Severních Čechách - Rath a Kouda. Je opravdu těžké hovořit o boji proti korupci a jiným zlořádům a mít máslo na hlavě. Někde selhaly kontrolní mechanismy strany a nazrál čas na odstranění slabých míst. Myslím si, že ve vedení strany je dost lidí, kteří by se tohoto problému ujali. Nejsou- li momentálně k dispozici, je potřeba je nalézt nebo vychovat. Závěrem chci blahopřát všem, kdo se dostali do řad krajů a samozřejmě zvoleným hejtmanům a poděkovat všem, kdo se svou prací podíleli na vítězství ČSSD v krajských volbách 2012.