V květnu si připomeneme Hugo Schmidta

V květnu si připomeneme Hugo Schmidta

Na počátku května uplyne již 106 let od doby, kdy zemřel významný sociální demokrat, odborář a politik Hugo Schmidt. Narodil se 3.6. 1844 v Bílovci, zemřel 7.5. 1907 v Krnově. Původní hrobka na krnovském hřbitově se sochou Schmidta v životní velikosti byla zničena v období 2. světové války, dnes nalezneme na hřbitově podstatně skromnější náhrobek s epitafem „Hugo Schmidt – neúnavný bojovník za práva dělnické třídy“.

Jako syn soukenického mistra se naučil řemeslu svého otce. Postupem času se připojil k sociálnědemokratickým myšlenkám a vystupoval jako organizátor dělnictva v Brně (1866), spolupodílel se na tkalcovských stávkách v Liberci (1867-71), Březové nad Svitavou (1872), Krnově (1872) a ve Vídni (1873). Byl několikrát ve vyšetřovací vazbě, nebyl ale odsouzen, „pouze“ vyhoštěn z výše uvedených měst. Pod jeho předsednictvím byla odborová jednota manufakturních, továrních a zemědělských dělníků v Liberci v roce 1871 největší odborovou organizací Rakouska-Uherska.

Následně se Schmidt opět usadil v Krnově jako obchodník se smíšeným zbožím a navázal kontakty s dělnickým hnutím v Praze a Budapešti. Účastnil se jako delegát sjezdů sociální demokracie v letech 1888 a 1889, od roku 1891 jako předseda. Jeho politická autorita přesahovala rámec dělnického hnutí, takže byl po dobu čtyř volebních období členem krnovského obecního zastupitelstva. Byl vynikající a vyhledávaný řečník, zemřel nečekaně v průběhu schůze sociálnědemokratických voličů.