Úspěch Krnova v soutěži "Cesty městy 2012"

Úspěch Krnova v soutěži "Cesty městy 2012"

Dne 20. 9. proběhla v České Třebové konference o udržitelné dopravě a vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže Cesty městy 2012, kterou pořádá Nadace Partnerství. Cyklostezky městem Krnov získaly zvláštní cenu společnosti Škoda Auto v kategorii „Harmonizace automobilové a nemotorové dopravy“. Cena je honorována prémií 50 tisíc korun.

V rámci konference zazněly zajímavé přednášky - například Jan Mužík z katedry urbanismu a územního plánování stavební fakulty ČVUT Praha přednesl zajímavý příspěvek na téma doprava jako součást organismu sídel, Robert Sedlák z Nadace Partnerství prezentoval téma kvalitní veřejné prostory - dobrá praxe, města, kde se to povedlo.

Do samotné soutěže se letos přihlásilo devětadvacet projektů, z nichž odborná porota hodnotila řešení bodová, liniová a plošná. Na krnovských městských cyklostezkách přihlášených do kategorie liniových řešení porotci ocenili především jejich komplexnost, návaznost na soustavu cyklotras, provedení a také skutečnost, že se nejedná o konečné řešení a jsou základem pro další projekty podporující cyklistickou dopravu ve městě.

Ocenění je určitou satisfakcí za kritiku, kterou cyklostezky vyvolaly mezi některými občany po svém zprovoznění. Víme, že mají své chyby, a proto mě velmi potěšilo, že členům odborné komise a dopravním expertům, kteří Krnov při hodnocení navštívili, se zvolené řešení líbí. Pozitivní hodnocení je pro nás zároveň impulsem k tomu, aby se podpoře cyklistické dopravy ve městě věnovala stále pozornost.

Projekt Cyklostezky městem Krnov byl realizován v letech 2010 a 2011 na Opavské, Albrechtické a Bruntálské ulici, v celkové délce více než tři kilometry. Cílem bylo zkvalitnit a zvýšit komfort a bezpečnost cyklodopravy na hlavních komunikacích a tím podpořit pozitivní vztah Krnovanů ke zdravému, rychlému a k životnímu prostředí šetrnému způsobu dopravy v každodenním životě. Celkové náklady projektu činily 12,3 milionu korun, z toho devět milionů korun představovala dotace z evropských fondů a ze státního rozpočtu.