Tristní stav sousoší Tři grácie před koncertní síní Svatého Ducha v Krnově

Tristní stav sousoší Tři grácie před koncertní síní Svatého Ducha v Krnově

Na zasedání Zastupitelstva města Krnova se ve středu 11. září 2013 rozvinula dosti velká diskuze nad rozdělením finančních prostředků z VHP do oblasti kultury. V návrhu byla zmíněna oprava sousoší „Tři grácie“ (od známého sochaře Olbrama Zoubka), stojící před koncertní síní Svatého Ducha v Krnově. Musím za sebe říct, že obsah diskuze kolem opravy tohoto uměleckého díla, byl překvapující. O to více mě rozladilo, když se proti výši přibližné částky nutné k realizaci záchrany uměleckého díla, postavil místopředseda Výboru pro architektonický a urbanistický rozvoj města.

Musím se nyní ptát: „Máme na území města tolik uměleckých venkovních artefaktů, že můžeme klidně nechat sochařské dílo známého a uznávaného umělce podlehnout zkáze?“ Odpověď je jednoduchá: „Ne!“ Nemůžeme se k uměleckým předmětům, zdobícím veřejná prostranství, obracet zády a hledat, jak to udělal jeden ze zastupitelů, v tomto problému ještě i politické reminiscence, je už mimo reálnou skutečnost.

Je nasnadě osvojit si myšlenku vedoucí k úpravě a doplnění i dalších veřejných prostorů odpovídajícími uměleckými díly, zvláště tam, kde historicky byly a tam, kde to prostorové a esteticky funkční podmínky dovolí, aby se zvýšila atraktivnost a aktivace estetického cítění obyvatel a návštěvníků města. Prostředky by se mohly nalézt z prodeje budovy bývalého Městského informačního a kulturního střediska (MIKS) Krnov.

Jsem velice rád, že zastupitelstvo města nakonec požadovanou částku odsouhlasilo. Ale jistá hořkost z nezájmu, některých zastupitelů, o stav umění veřejných venkovních ploch, trvá. Je povinností města se o tento kulturní majetek odpovídajícím způsobem starat a nedopustit zničení, stejně jako o sportoviště a školy v majetku města.


Fotogalerie

/album/fotogalerie10/snc00660-jpg1/

—————

/album/fotogalerie10/snc00661-jpg/

—————

/album/fotogalerie10/snc00662-jpg/

—————

/album/fotogalerie10/snc00663-jpg/

——————————