Rekonstrukce mostu na ulici Opavská

Už jen necelé dva měsíce zbývají stavební společnosti Swietelsky stavební s. r. o. k tomu, aby dokončila rozsáhlou a ve městě Krnov i značně diskutovanou rekonstrukci mostu M6 na ulici Opavské. Ocelový nýtovaný most bratří Kleinů, který je kulturní památkou, byl vyroben v jejich želežářském podniku v Sobotíně v roce 1900 a do doby, než byl postaven nový železobetonový most spojující Opavskou ulici s Říčním okruhem, byl hlavní přístupovou cestou z Opavska do města Krnova. V posledních letech, i vinou zanedbané péče o tuto dominantu Krnova, bylo nutné zavřít pochůzí části tvořené ocelovým roštem a zúžit vozovku na jeden jízdní pruh. I tímto opatřením byla snížena nosnost celé mostní konstrukce. 

V dubnu 2014 poté město Krnov vypsalo soutěž na rekonstrukci mostu, kterou vyhrála společnost Chládek a Tintěra Pardubice a.s.. Tato společnost ale ze soutěže odstoupila, (i když tak přišla o jistinu složenou v rámci výběrového řízení), a tak se jako druhý účastník v pořadí ujala rekonstrukce společnost Swietelsky stavební s. r. o., která po podpisu smlouvy 20.8.2014 mohla začít s rekonstrukcí. Nicméně hlavní část prací byla přeložena na jarní měsíce roku 2015 tak, aby nebyla nutná uzavírka mostu v zimních měsících.

V současné době je most po rekonstrukci hlavní nosné ocelové konstruce v takové fázi, že by brzy měla být provedena nová zpřažená betonová deska o mocnosti 180-257 mm, která zároveň po provedení přímopojízdné izolace bude sloužit jako vozovka rekonstruovaného mostu. Na rekonstrukci ještě čekají konstrukční ocelové prvky tvořící pochuzí části mostu, kde bude v rámci rekonstrukce osazen nový pochuzí plech mostovky v tl. 8mm. Rovněž je potřeba dodělat komunikace před a za mostem, to včetně parkovacích míst. V jaké fázi most je, můžete vidět na fotodokumentaci níže.

Termín dokončení prací je stanoven na červen 2015 a dle vyjádření zhotovitelské společnosti nebude problém tento termín dodržet.

 

Technické informace o mostě M6 na ulici Opavská:

Evidenční číslo mostu:                M6-011

Délka přemostění:                        23,583 m

Délka nosné konstrukce:            25,450 m

Šikmost:                                         61,19°

Výška nad dnem řeky:                 5,00 m

Šířka vozovky:                               6,650 m

Šířka chodníku:                             2 x 2,0 m

Zatižitelnost:                                 normální 7,0 t

                                                        výhradní 40,0 t

 

 

 


Fotogalerie: Rekonstrukce mostu na ulici Opavská

Tato fotogalerie je prázdná.