Přehled zařazených akcí do rozpočtu města Krnova 2013

Přehled zařazených akcí do rozpočtu města Krnova 2013

Přehled hlavních akcí, zařazených do rozpočtu města Krnova 2013:

Zemědělství a lesní hospodářstí:

 • Chomýž – úprava komunikací a posezení v rámci obstaravatelské smlouvy Lesní správy města Krnova = 582 tisíc korun

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby:

 • Průmyslová zóna Červený dvůr II., dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby = 200 tisíc korun

Doprava:

 • Rekonstrukce infrastruktury Smetanových sadů, realizace I. a II. etapy podle projektu firmy Zahrada Olomouc = 10 milionů korun
 • Cyklistická stezka Krnov-Chomýž-Krásné Loučky, realizace, akce je spolufinancována z EU prostřednictvím ROP Moravskoslezsko = 4,5 milionů korun
 • Parkoviště SPC, u bloku domů K, L ,M, realizace = 4 miliony korun
 • Rekonstrukce mostu na staré Opavské ulici poblíž městské knihovny, úprava projektové dokumentace pro realizaci = 300 tisíc korun
 • Chodník na Albrechtické ulici, od restaurace Slon po bowling, projektová dokumentace pro realizaci = 600 tisíc korun
 • Úpravy přechodu pro chodce Krásné Loučky, projektová dokumentace s cílem žádat o grant Státní fond dopravní infrastruktury = 100 tisíc korun
 • Přeřešení prostranství před hřbitovem, projektová dokumentace = 400 tisíc korun
 • Úprava přechodu pro chodce ul. Opavská „u Družby“ včetně světelného zpomalovacího zařízení, spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury, realizace = 350 tisíc korun
 • Rekonstrukce ul. Mikulášské, dokumentace pro územní rozhodnutí, příprava na realizaci = 400 tisíc korun
 • Parkoviště před nemocnicí, po pravé straně směrem k bytovým domům, studie a dokumentace pro územní rozhodnutí = 200 tisíc korun
 • Chodník k bytovým domům na ul. Cechovní a Příční, realizace = 360 tisíc korun
 • Oprava chodníku na rohu ul. Svatováclavské a Říčního okruhu, projektová dokumentace a realizace = 400 tisíc korun
 • Obnova přístřešků na autobusových zastávkách MHD, realizace = 500 tisíc korun

Vodní hospodářství:

 • Kanalizace ul. Bruntálská, realizace = 17 milionů korun
 • Kanalizace Ježník, dokumentace pro stavební povolení = 900 tisíc korun

Vzdělávání:

 • Tělocvična Janáčkovo náměstí, dokončení stavby = 20 milionů korun
 • MŠ Gorkého, oprava střechy, realizace = 3 miliony korun
 • MŠ Žižkova, projekt zahrady, spolufinancování k projektu podpořeného EU prostřednictvím ROP Moravskoslezsko = 1,2 milionů korun
 • ZŠ Dvořákův okruh, výměna oken v tělocvičně, realizace = 1 milion korun

Kultura a církve:

 • Divadlo, scénické osvětlení a související úpravy, realizace = 3,8 milionů korun
 • Kino, výtah do sálu, projektová dokumentace = 80 tisíc korun
 • Kostel sv. Martina, příspěvek na rekonstrukci Římskokatolické farnosti, která získala grant z EU prostřednictvím ROP Moravskoslezsko = 300 tisíc korun
 • Projekty MIKS, Euroregion Praděd, česko-polské = 2 miliony korun

Tělovýchova a zájmová činnost:

 • Rekonstrukce městských lázní, studie = 1 milion korun
 • Skate-bike park, realizace = 4 miliony korun
 • Rekonstrukce atletického stadionu, dokončení projektové dokumentace = 125 tisíc korun

Bydlení a komunální služby:

 • Rekonstrukce a revitalizace bytového domu Náměstí Minoritů, nad prodejnou „Kutil“, realizce = 9 milionů korun
 • Rekonstrukce výtahu Hlavní náměstí 32, realizace = 700 tisíc korun
 • Rekonstrukce výtahu E. Hakena 1 = 700 tisíc korun
 • Veřejné osvětlení v areálu nemocnice, realizace = 1,5 milionů korun
 • Rekonstrukce ul. Stará 15 a 17, projektová dokumentace = 200 tisíc korun
 • Přístřešek pro kola Hlavní náměstí 10,11 a 12, realizace = 500 tisíc korun
 • Energetický audit města = 500 tisíc korun
 • Výměny oken, opravy střech a balkónů, zateplování fasád (na bytových domech v majetku města, Hlavní náměstí, E.F. Buriana, U Požárníků, Hobzíkova, Petrovická, Soukenická) = cca 10 milionů korun