Placené parkování v Krnově zatím beze změn

Placené parkování v Krnově zatím beze změn

Už rok se v Krnově na vymezených parkovacích místech v centru města v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 hodin platí za parkování deset korun za hodinu. Na jedné straně zavedení tohoto opatření ulevilo dopravně přetíženému centru a lidé na rozdíl od minulosti bez problémů například na Hlavním náměstí nebo před poštou zaparkují, na straně druhé si na něj stěžují zejména podnikatelé, mající provozovny na náměstí, kteří zaznamenali dle svých slov odliv zákazníků a pokles tržeb. Ti nyní vyzvali město k diskusi o změně systému placeného parkování ve smyslu "první hodina zdarma".

Podnětem se zabývala jak Rada města, tak dopravní komise. Ta jednoznačně doporučila radním nedělat v tuto chvíli v systému placeného parkování žádné změny, a to až do podzimu letošního roku, kdy proběhne vyhodnocení provozu, což Rada akceptovala. Znamená to, že záležitost není uzavřena. V současné době získáváme zkušenosti z ostatních měst a komplexním materiálem se budeme zabývat po prázdninách. Osobně si ale myslím, že možnost hodinu parkovat zdarma problém "vylidnění náměstí" a pokles tržeb nevyřeší. Auta totiž vytváření život pouze zdánlivý. Spíše bychom se měli pokusit lidi na náměstí přitáhnout jinými kroky, vedoucími k jeho dalšímu zatraktivnění. Prostor zde jednoznačně je, a to na straně města i na straně živnostníků.

K placenému stání ve vybraných lokalitách město přistoupilo z důvodu regulace statické dopravy. Lidé v těchto zónách nechávali auta stát i celou pracovní dobu a ti, kteří přijeli během dne si něco vyřídit na úřadech, k lékaři nebo nakoupit, neměli šanci zaparkovat. Výnos z parkovného je určen na vybudování nových parkovacích míst a zlepšení stavu stávajících, případně na pokrytí dotace, již město každoročně platí dopravcům za zajištění městské hromadné dopravy.