Oprava nejstaršího mostu v Krnově proběhne příští rok

Oprava nejstaršího mostu v Krnově proběhne příští rok

Snad jen málokterým místem v Krnově projde denně více chodců a projede více cyklistů než po historickém ocelovém mostě přes řeku Opavu, který spojuje lidnaté Opavské Předměstí s centrem města. O to víc je nepříjemné, že už šest let je na mostě omezena doprava a chodci, cyklisté i auta mohou využívat pouze střed mostovky. Důvodem je koroze, která sžírá konstrukci mostu a nejvíce se podepisuje na havarijním stavu rámů „pochůzných“ roštů určených pro pěší. Mohou tak vznikat nepříjemné kolizní stavy.

O rekonstrukci mostu uvažovalo vedení města již v letošním roce, ale ukázalo se, že v projektové dokumentaci z roku 2007 jsou některé záležitosti nedořešené. Například jde o návaznost mostovky na sousední plochy, kdy díky použití moderních matriálů by byla níž než okolí, nebo řešení „pochůzných“ ploch z mřížoviny, což není právě šťastné s ohledem na ženy v botách na podpatcích nebo na psy. V projektu chybí také veřejné osvětlení, které je nedílnou součástí mostu.

Kromě dopracování projektu bude třeba také aktualizovat vyjádření správců sítí a zajistit občanům a podnikatelům přístup k nemovitostem a provozovnám. V průběhu rekonstrukce bude most zcela mimo provoz a prakticky dojde k izolaci několika domů od příjezdové komunikace. Čekají nás proto jednání nejen s majiteli okolních soukromých pozemků, ale také s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a dopravní policií. Mám za to, že letos dovedeme kompletní projektovou dokumentaci ke zdárnému konci a v příštím roce se do rekonstrukce pustíme. Podle původních odhadů by oprava měla stát kolem osmi milionů korun, cenu může snížit výběrové řízení.

Ocelový most dlouhý asi 15 metrů je od roku 2007 kulturní památkou. Byl vyroben v roce 1900 v železářském podniku bratrů Kleinů v Sobotíně. Je členěn na střední část určenou dopravním prostředkům a dvě postranní části pro chodce. Most je příkladem zachovalého kvalitního technicko-estetického řešení mostní stavby se secesním tvaroslovím. Svým umístěním, funkčním významem a elegantním vzezřením tvoří jednu z dominant výstavby Krnova na přelomu 19. a 20. století.