Nový start před důležitými volbami v roce 2014

Nový start před důležitými volbami v roce 2014

Skončil sedmatřicátý sjezd ČSSD, který byl sjezdem volebním a z části se věnoval programovým cílům a přípravě programu pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2014. Sjezd zvolil staronové vedení, novou tváří je pan hejtman Chovanec a paní senátorka Gajdůšková, kteří byli zvoleni do funkcí řadových místopředsedů ČSSD. Předsedou strany na další volební období byl zvolen pan poslanec Sobotka se silným mandátem 87 procent hlasů z 600 přítomných delegátů.

Ke změně nedošlo ani na postu prvního místopředsedy. Tuto pozici obhájil pan hejtman Hašek. Volba předsedy a prvního místopředsedy prokázala vnitřní jednotu strany, oproti různým mediálním konstrukcím, které spekulovaly o nejednotě a rozklíženosti vrchového vedení ČSSD. Řadovými místopředsedy se stali zkušení politici panové Zaorálek, Škromach, Chovanec, Starec a paní Gajdůšková. I tato volba přispěla k uklidnění mezi dílčími názorovými proudy uvnitř ČSSD.

Překvapením, i když po pravdě očekávaným, bylo nezvolení nejoblíbenějšího politika pana Jiřího Dientsbiera. Bohužel, si sám svým jednáním po neúspěchu v prvním kole prezidentských voleb, lidově řečeno, sám pod sebou pořezal větev. Označení neúspěch je v tomto případě jen konstatování děje. Neúspěchem nelze politicky nazvat zisk 800 tisíc hlasů. To je víc než získala v krajských volbách celá ČSSD. Samozřejmě, že je to škoda, protože na sebe navazoval liberálněji smýšlející příznivce, potenciální voliče ČSSD. Možná úvaha, že by to znamenalo ponížení jeho činnosti v rámci ČSSD, je naprosto mylná a nezohledňuje profesní a intelektuální možnosti pana Dientsbiera ve využití v ČSSD a případné vládě na postu ministra spravedlnosti.

Jednání 37. sjezdu ČSSD přišel pozdravit nový prezident ČR pan Miloš Zeman. Ve svém projevu vzpomněl na dobu, kdy byl předsedou sociální demokracie a předsedou vlády. Neodpustil si kritiku kroku jeho nástupce ve funkci předsedy ČSSD a premiéra vlády ČR pana Špidly za 101 složení tehdejší koalice s KDU-ČSL a US. Mediální spekulace o svém záměru nějak škodit nebo rozkládat ČSSD, prohlásil jako naprostý nesmysl, postrádající jakoukoliv logiku vyplývající z jeho levicového chápání politiky. Nakonec vyjádřil přání, jako občan ČR, aby vítězem příštích voleb do Poslanecké sněmovny ČR se stala ČSSD.

Z programových cílů nový předseda pan Sobotka zmínil hlavní body, které bude muset ČSSD řešit, pokud bude ČSSD sestavovat po volbách vládu.

  1. Nastartování hospodářského růstu a snížení nezaměstnanosti.
  2. Rekonstruovat oslabený stát a jeho veřejné funkce.
  3. Revize nespravedlivých reforem pravicové vlády pana Nečase.

S reálnou náplní těchto obecných vyjádření se bude muset budoucí vláda skutečně „poprat“. Jaká je současná ekonomická situace v ČR, to všichni známe z běžného života a není nutné opakovat tu dlouhou řadu problémů, které sužují dennodenně většinu občanů ČR. Pan Sobotka přirovnal k vymydlené zemi a uložil úkol zapracovat do budoucího programu strany opatření k postupné negaci nepříznivého stavu ekonomiky a společenského klimatu v ČR.

Sedmatřicátý sjezd ČSSD měl klidný a pracovní průběh, až na některá kontroverzní prohlášení pana Foldyny a Mládka. Oba tito pánové a pan Mládek zvlášť, ve svých projevech použili výrazy, které by demokratický zkušený politik měl velice zvážit, než jich použije. Pan Foldyny svým vyjádřením o národnostních menšinách se přiblížil zcela jiné straně. I když, některé aspekty jeho projevy chápu, jako důsledek nepříznivé situace v soužití občanů na severu Čech.

Pan Mládek použil, na tak zkušeného politika, který by měl předvídat účinek svých vyjádření, naprosto necitlivá slovní spojení k označení OSVČ jako parazitů na sociálním systému ČR. I když v dalším textu konstatoval pravdivou skutečnost o nerovnováze v daňovém zatížení zaměstnanců a OSVČ. Ostatně na tuto nespravedlnost poukazuje i současný ministr financí pan Kalousek. Tato část projevu už zřejmě nebyla tak mediálně zajímavá, soustředil se tisk, rádio a televize právě na ty nešťastně zvolená slova. Další omluvy už zapadly a potvrdily přísloví: „Vyřčené slovo nevrátíš ani párem volů.“

A aby toho nebylo málo, pan Mládek pokračoval v médiích. Cituji: „V řadě zemí mají stanoveno, že průměrný důchodce má pět let mezi odchodem do důchodu a úmrtím. Je to trochu cynické, ale jinak to nejde. Po tomto vyjádření se už ozvali i další skupiny občanů, kterých se tyto necitlivé výroky bytostně dotýkají a žádají určité kroky vedení strany vůči panu Mládkovi. Pan Mládek neměl šťastné rétorické období a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka měl a ještě asi bude mít co vysvětlovat. I když se od výroků pana Mládka distancoval a nazval to jeho soukromými názory, které nejsou ve shodě s oficiálními názory ČSSD.