Návštěva MO ČSSD ve Městě Albrechticích

Návštěva MO ČSSD ve Městě Albrechticích

V úterý 5. března 2013 se konala členská schůze MO ČSSD Město Albrechtice spojená s oslavou MDŽ. Na tuto schůzi byli albrechtickým předsedou Vladislavem Hlaváčkem přizváni jako hosté místopředseda OVV Josef Hercig a předseda MO ČSSD Krnov Michal Brunclík.

Členská schůze proběhla v milé a přátelské atmosféře. Přítomné ženy obdržely krásný žlutý tulipán spou s přáním k blížícímu se Mezinárodnímu dni žen. Kromě běžného programu byla zajímavou zejména diskuse v závěru. Přítomní s námi živě diskutovali na téma blížícího se sjezdu ČSSD, ale také o věcech, které souvisí s regionální krajskou a místní komunální politikou. Touto cestou ještě jednou děkujeme albrechtickým přátelům za pozvání a doufáme, že jim jejich pohostinnost budeme moci brzy oplatit.