Na SPC v Krnově vznikne nové parkoviště

Na SPC v Krnově vznikne nové parkoviště

Město Krnov problematiku nedostatku parkovacích míst na Sídlišti pod Cvilínem řeší po etapách již několik let. Například v loňském roce vybudovalo u bytového domu "F" parkoviště s devětačtyřiceti parkovacími místy za 3,5 milionu korun. Třiačtyřicet nových parkovacích míst přibude letos do konce srpna u bloku domů "K, L, M".

O zakázku, na níž jsme měli v rozpočtu vyčleněné čtyři miliony korun, se ucházelo celkem šest firem, z nichž tři musely být pro nedostatky vyřazeny. Nakonec ji získala firma Ing. Petr Malinovský, která parkovací místa a související práce zrealizuje za necelé dva milióny korun včetně DPH. Stavba bude zahájena již příští měsíc. Budou osazeny nové obruby a provedeno odvodnění včetně retenčních nádrží. Po položení nových podkladních vrstev komunikací bude následovat provedení krytů komunikací ze zámkové mezerovité dlažby. Součástí akce je i nové veřejné osvětlení a ozelenění ploch s výsadbou celkem patnácti stromů na podzim tohoto roku.