Mezinárodní konference TRANSPORT

Mezinárodní konference TRANSPORT

V listopadu se v Ostravě uskutečnil již 16. ročník mezinárodní konference TRANSPORT. Hlavní téma konference byla revize transevropské dopravní sítě TEN-T ve vztahu k prioritám nejen Moravskoslezského kraje, ale také k prioritám středoevropských zemí obecně. Na téma sítě TEN-T pořádal letos konferenci i Krnov, a to v otázkách, které se našeho města bezprostředně týkají. V Ostravě se hovořilo šířeji, také o dopravě železniční a vodní.

Pro město Krnov je důležité, že v rámci podpory navrhovaného severo-jižního koridoru Baltic-Adriatic (od Baltského po Jaderské moře) není v rámci Moravskoslezského kraje hlavním problémem výstavba dálnice D1 či druhého národního železničního koridoru, neboť tyto stavby již byly realizovány a jsou provozovány. Jako problematické bylo definováno a potvrzeno napojení na tento koridor v ose západ-východ, pro které se již vžilo označení "Slezský kříž". Jedná se o spojnici nadnárodního významu, pomyslně spojující města Opole (PL), Krnov, Opava, Ostrava, Třinec a Žilina (SK). Na konferenci proto byla podepsána deklarace, požadující urychlení realizace tohoto propojení.