Mezičas plný důvodných zamyšlení nad politickou situací

Mezičas plný důvodných zamyšlení nad politickou situací

Konec roku 2013 se svými politickými překvapeními se překlopil do roku 2014 a přináší občanské veřejnosti spoustu důvodů k zamyšlení. Před námi vyvstávají otázky, které jsme v minulosti vnímali jen v omezené míře. Pro někoho nebude současná politická situace nijak vzrušující. Máme sice vládu, byť bez politického mandátu vzešlého z voleb, ale tak rozhodl „jediný spravedlivý muž na Hradě“, tak není co řešit.

K této úvaze mne přivedly různé názory zaslechnuté nebo získané z informačních médií. Dovolil jsem si použít takovou zkratku, neboť mne velmi mrzí zjednodušené myšlení, některých spoluobčanů, týkající se povolební situace a jmenování regulérní vlády.

Bylo už napsáno mnoho slov a vysloveno dosti odborných názorů na prazvláštní postup prezidenta ČR při jmenování nebo spíš zatím nejmenování premiéra a vlády. Ano, v pátek 17. ledna 2014 bude konečně jmenován předseda ČSSD Bohuslav Sobotka předsedou vlády. Bude to ale první krok k jmenování i vlády? Nebo budou následovat další překážky ze strany pana prezidenta?

Současný stav jednání o jmenování nové vlády, který je poznamenán zvláštním jednáním hlavy státu, kdy je účelově vykládána Ústava ČR, zakládá nutnost a povinnost vládní koalice a celé Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR začít uváženě zvažovat možnosti změny Ústavy ČR ve směru změny kompetencí a termínů daných ve vážných rozhodnutích, čímž jmenování vlády nesporně je.

Tak, jak chápe své povinnosti a pravomoci pan prezident, vytváří dojem zbytečnosti demokratických voleb. Pokud by mělo platit, že je to on, kdo rozhodne, kdo bude ministrem a kdo mu není dostatečně odborně fundovaný, ptám se? K čemu je předseda vlády, který za výběr ministrů nese politickou odpovědnost, když by mohl koncově rozhodnout nikomu neodpovědný prezident bez zákonných důvodů, které by mohly případného, předsedou vlády nominovaného, ministra vyřadit ze seznamu navržených členů vlády.

V ČR je zavedený parlamentní systém a prezident se ho snaží modifikovat ve směru režimu polo-prezidentskému, který ale nemá v naší ústavě zákonné ukotvení a ani současné pravomoci prezidenta nejsou nijak změněny v důsledku přímé prezidentské volby. Bohužel, pan prezident tuto myšlenku své přímé volby často při různých příležitostech zmiňuje a používá k pomyslnému zvýšení svých pravomocí.

Nechci spekulovat, proč to všechno probíhá tímto zvláštním způsobem. Jestli jsou to osobní nevraživosti, ješitnost nebo jen souhra politických náhod způsobených dějem, který se vyvíjí jinak, než si Hrad přál. Jistě si pamatujete ten židovský vtip, který prezident pronesl v pořadu Otázky Václava Moravce o klientovi „cestovky“, který si nemohl vybrat destinaci a ptal se prodavače, jestli nemá jiný globus. Kdyby prezidentovi přinesl globus někdo od Hašků, určitě by si vybral. Ale to jsou jistě jen takové nepřející spekulace, které mají poškodit křišťálově čisté záměry vševědoucí hlavy státu.