Město řeší stížnosti občanů na nepořádek u nádraží

Obrovský nepořádek, který obklopuje chátrající historickou parní lokomotivu před železniční stanicí Krnov a je také pod schody lávky pro pěší, a kritický stav povrchu chodníku na sousedním mostu byla hlavní témata, s nimiž se na zástupce Českých drah a Správy dopravní železniční cesty, jakožto vlastníky, obrátil v uplynulých dnech místostarosta Michal Brunclík.

První setkání přímo na místě, kterého se zúčastnili zástupci města a Českých drah, proběhlo ve čtvrtek 10. dubna. „Jednání, spojené s prohlídkou bezprostředního okolí nádraží, jsme vyvolali na základě stížností občanů našeho města a v souvislosti s plánovanou stavební úpravou prostoru před nádražím, kterou budeme řešit v rámci rekonstrukce ulic Mikulášské a Nádražní v příštím roce. Místním šetřením bylo konstatováno, že stížnosti občanů jsou důvodné a že bude nutné ve spolupráci všech tří subjektů hledat řešení tohoto nedobrého stavu,“ uvedl Michal Brunclík.

Co lze podle něj udělat úplně nejdřív, je zajistit úklid stavební suti a odpadu, zejména v okolí historické lokomotivy a lávky pro pěší. „Velký úklid musí proběhnout jednorázově a následovat by měla pravidelná péče v dohodnutých intervalech, aby se tristní situace pokud možno neopakovala. Také navrhuji nechat odstranit velký kovový kontejner, který je plný nepořádku, je volně přístupný a v minulosti dokonce sloužil jako příbytek bezdomovcům. Hyzdí okolí a nemá žádnou funkci,“ řekl místostarosta. Další kroky si pravděpodobně vyžádají delší časový úsek. Týkají se opravy historické lokomotivy, která je v ostudném stavu, a prověření majetkových vztahů k chodníku na viaduktu a následného vyvolání jednání o jeho rekonstrukci.


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.