Krnov rozšíří průmyslovou zónu

Krnov rozšíří průmyslovou zónu

Průmyslová zóna Krnov - Červený Dvůr II. je vedle průmyslové zóny Vrchlabí a Vědeckotechnického parku Ostrava jednou z pouhých tří průmyslových zón v ČR, které získaly nevratnou finanční výpomoc z "Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury". Vláda rozhodla, že krnovskou průmyslovou zónu podpoří dotací ve výši 52 milionů korun. Město z ní může pokrýt až 75 procent konečných nákladů na vybudování potřebné infrastruktury.

Je to pro město úspěch a naděje do budoucna. O Krnov totiž investoři zájem mají a to i přesto, že je v současné době aktivně nevyhledáváme, protože jim nemůžeme nabídnou volné zasíťované pozemky. Věřím, že po vybudování infrastruktury získáme nějakého nového zaměstnavatele, což by obyvatelům našeho města, které se potýká s vysokou nezaměstnaností, jistě pomohlo.

Dlouhodobá nezaměstnanost v regionu spolu se skutečností, že první etapa průmyslové zóny je plně obsazená a firmám se zde daří, sehrály pravděpodobně při rozhodování vlády také svou roli. Výraznou podporu jsme měli také u poslance Parlamentu ČR Ladislava Velebného (ČSSD), který nám pomáhal při jednáních s agenturou CzechInvest a "otevřel dveře" na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Na nabídku již zasíťovaných pozemků napojených na komunikaci I/57 si ale budou muset investoři ještě dva a půl roku počkat. Město nyní čeká dlouhá cesta, od vydání nového územního rozhodnutí a stavebního povolení, přes doplnění a aktualizaci požadovaných dokumentů, přípravu výběrového řízení na dodavatele až po samotnou realizaci, která musí skončit do konce roku 2014. Zcela zásadní bude získání souhlasu zastupitelstva města se spolufinancováním celého projektu. Abychom nezatížili městský rozpočet a neohrozili realizaci dalších investičních akcí v následujících letech, budeme muset pravděpodobně uvažovat o úvěru, který by ale neměl být pro město nijak likvidační. Navíc se nám teoreticky alespoň část této investice vrátí, až si budoucí investoři od nás pozemky odkoupí.

Průmyslová zóna Krnov - Červený Dvůr se nachází dva kilometry jihovýchodně od centra města. Její první etapa spolu s pozemky soukromých firem, které zde mnohdy existovaly již před zřízením průmyslové zóny, se rozkládá na jednatřiceti hektarech. Pro rozšíření průmyslové zóny město odkoupilo pozemek o rozloze 170 838 m2 od soukromých subjektů v oblasti jihovýchodně od areálu ZVOS. Na pozemek je třeba dovést všechny potřebné sítě - elektro, vodu, kanalizaci a plyn, vybudovat základní obslužnou komunikaci spolu s veřejným osvětlením a především napojit zónu na komunikaci I/57.