Krnov hledá další úspory energií

Krnov hledá další úspory energií

Město Krnov získalo dotaci řádově 100 tis. Kč od Ministerstva průmyslu a obchodu na zpracování posudku jednotlivých objektů v majetku města vhodných pro rekonstrukci vytápění metodou EPC (= Energy Performance Contracting, česky „energetické služby se zárukou“). Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice.

Krajská energetická agentura posoudila některé objekty v majetku města a doporučila ty, které jsou pro realizaci úspor metodou EPC vhodné. Rada města následně schválila seznam prvních 3 objektů, na kterých si chceme vytvořit s EPC vlastní zkušenost: Hlubčická 11 (ZŠ Slezské Diakonie), Dobrovského 16 (SVČ Méďa) a Mikulášská 8 (MŠ Mikulášská). Na základě tohoto schválení bylo vydáno předběžné oznámení veřejného zadavatele o zakázce „Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku města Krnova metodou EPC“ na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz.

Předmětem VZ je realizace energeticky úsporných opatření a souvisejících služeb, které generují takové úspory, které zajistí následné splácení vynaložených celkových nákladů. Tyto úspory jsou dodavatelem poskytovaných energetických služeb smluvně garantovány po celou dobu trvání projektu. Realizací energeticky úsporných opatření dojde ke snížení energetické náročnosti budov, což je jedním z hlavních předpokladů udržitelnosti a zachování jejich dalšího provozu.