Jak lze sedět na dvou židlích

Jak lze sedět na dvou židlích

Pokud se vám zdá, že je to nesmyslná úvaha, vůbec se nedivím. Osobně je mi takové chování dost nepochopitelné a nečestné.

To byl jen úvod do problému, který se znovu objevil v řadách poslanců ČSSD. Mám na mysli paní poslankyni M.Emerovou a její záměr kandidovat za jiné politické uskupení SOPZ je velmi zvláštní. Nevím co ji k podobnému kroku opravdu vedlo, ale vzhledem k postavení p.Emerové v ČSSD se nabízí i možnost preferovat svůj osobní prospěch a možná pocit nedocenění vzhledem k svému postavení na kandidátce do krajských voleb.

Je pravdou, že stanovy ČSSD takovou možnost se souhlasem vedení ČSSD umožňují. Osobně zastávám názor, že tato přílišná benevolence by se měla ze stanov odstranit. Není přece možné být poslancem zvoleným voliči na základě programu ČSSD a současně kandidovat za stranu s programem jiným s promyšleným postupem jak si zachovat postavení v ČSSD v případě neúspěchu ve volbách. Není přece možné být ve Spartě a hrát za Slávii.

Když paní poslankyni nevyšel záměr se souhlasem vedení soc. dem. zkouší další možnost. Chce požádat o přerušení členství ve straně. To samozřejmě může ale případným dalším obnoveným členstvím bych zásadně nesouhlasil. Institut přerušení členství se vztahuje na zcela jiné případy. Např. vykonávání na omezenou dobu funkce nebo zaměstnání kde je podmínkou nečlenství v politické straně. Paní poslankyně nechce být přeběhlík ale nenalézám žádný jiný vhodný výraz pro její jednání. Jestli se opravdu zachová tak jak naznačila, jednoduše se přeběhlíkem stane a její další účast v ČSSD je nepatřičná.

Když se zamyslíte je těch podivností v chování poslanců a senátorů za ČSSD více. Někdy se přidává i nedostatečná komunikace vedení strany s čl. základnou. Uvedu příklad nominace kandidáta na prezidenta. UVV se prostě rozhodlo a určilo kdo to bude. Žádné primárky, které by demokraticky rozhodly koho chce členská základna jako stranického kandidáta. Pan senátor Dryml organizoval podpisovou akci pro umožnění kandidatury M.Zemana, nejen on ale i další senátoři za ČSSD svůj podpis přidali.

Tak mě napadá, že něco je mezi čelnými představiteli v nepořádku.

Co myslíte, chovají se hejtmani, krajští radní, poslanci, senátoři za ČSSD tak jak mají a jsou odolní proti korupčnímu jednání?

Je dostatečná kontrola ze strany stranických orgánů?

Berou se v vážně podněty čl.základny vedením strany?

V současné situaci kdy se v médiích pravidelně propírají,ať už oprávněně nebo zkresleně, vedoucí představitelé ČSSD prostě tyto otázky vyžadují odpověď.

Je nemyslitelné, aby program a cíle strany byly pořád znevažovány praktikami a chováním těch, kteří mají pracovat na jejich naplnění. Do hlavy nikomu nevidíte a předem nemusíte vědět jak se časem ten který člověk zachová. Nezbývá než být ostražitější a podobné kvazi soc. demokraty odhalovat s následným politickým dopadem na jejich osoby.