Historický most v Krnově čeká rekonstrukce

Historický most v Krnově čeká rekonstrukce

Nelehké měsíce čekají v příštím roce všechny, kteří bydlí nebo podnikají na ulicích Opavská a Zapletalova a jediná cesta k jejich domovům či provozovnám vede po historickém ocelovém mostě přes řeku Opavu. Most bude kvůli rekonstrukci několik měsíců zcela uzavřen.

„Po složitých jednáních s majiteli soukromých pozemků a dopravní policií bude po dobu rekonstrukce zajištěno zásobování a dopravní obsluha „odříznutého“ území tím, že dojde k zprůjezdnění dřívější odbočky z Opavské ulice, která je dnes přehrazená chodníkem,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD).

Komplikace přinese uzavírka také obyvatelům lidnatého Opavského Předměstí, kteří se dostanou do centra města buď po kruhového objezdu a kolem knihovny nebo po dalším nejbližším mostě na ulici U Jatek.

K rekonstrukci mostu město přistupuje po sedmi letech, které uplynuly od chvíle, kdy na něm byla omezena doprava kvůli korozi, která sžírá konstrukci mostu a nejvíce se podepisuje na havarijním stavu rámů pochůzných roštů určených pro pěší. Chodci, cyklisté i auta od té doby mohou využívat pouze střed mostovky. „Přestože rekonstrukce bude finančně nákladná, odhadem bude stát kolem sedmi milionů korun, nemůžeme ji už dále odkládat. V letošním roce jsme proto oprášili projektovou dokumentaci z roku 2007, kterou jsme nechali přepracovat a dovést ke stavebnímu povolení, a na konci ledna nebo začátkem února vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele,“ řekl místostarosta.

Původní projektová dokumentace, která řešila hlavně konzervaci mostu, byla nově rozšířena o návazné povrchy komunikace a chodníků, veřejné osvětlení a došlo ke změně materiálu pochůzných roštů. „Mřížovinu nahradí plný materiál, aby chůze po něm nedělala problémy malým dětem, ženám v botách na podpatcích nebo psům,“ uvedl Michal Brunclík.

Ocelový nýtovaný most dlouhý asi 15 metrů je od roku 2007 kulturní památkou. Byl vyroben v roce 1900 v železářském podniku bratrů Kleinů v Sobotíně. Je členěn na střední část určenou dopravním prostředkům a dvě postranní části pro chodce. Most je příkladem zachovalého kvalitního technicko-estetického řešení mostní stavby se secesním tvaroslovím. Svým umístěním, funkčním významem a elegantním vzezřením tvoří jednu z dominant výstavby Krnova na přelomu 19. a 20. století.