Finanční příspěvky pro postižené tornádem se shromažďují na krnovské radnici

Finanční příspěvky pro postižené tornádem se shromažďují na krnovské radnici

Občané postižení tornádem mohou využít technické nabídky města Krnova. Veřejnost se zapojí do finanční pomoci.

Na tornádem postižených místech ve středu 19. června ráno a dopoledne prováděli šetření sociální pracovníci z Městského úřadu v Krnově. Každý z nich navštívil rodiny, aby tak zjistil požadavky a potřeby postižených lidí. „Ze sociálního šetření vyplynuly následující požadavky, které město zajistilo nebo zajistí: přistavení kontejnerů na odpad, pořez popadaných či nebezpečných stromů za pomoci hasičů, vysoušeče na promáčené zdivo a zapůjčení lan a plachet,“ informoval místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Občané postižení ničivým tornádem mohou využít i nabídky třech statiků. „Město zveřejnilo seznam tří statiků, jejichž služby budou hrazeny z rozpočtu Města Krnova, a na které se mohou občané obrátit k posouzení z důvodu možného narušení statiky rodinných domů tornádem,“ doplnil místostarosta Brunclík. Jedná se o Ing. Korabu, tel.: 605 842 071; Ing. Hrvola, tel.: 608 770 039 a Ing. Geryka, tel.: 777 009 772. Na webových stránkách města byl uveřejněn i seznam firem a řemeslníků k možnému využití.

Finance pro postižené tornádem předejte městu

Město Krnov zprostředkovává finanční pomoc veřejnosti určenou pro tornádem postižené občany. Pokud chce jednotlivec, organizace nebo firma poskytnout  finanční dar na likvidaci škod způsobených tornádem, má možnost finanční prostředky složit v hlavní pokladně Městského úřadu v Krnově na Hlavním náměstí 1 nebo zaslat na účet číslo 19-0000728771/0100, variabilní symbol 6023211000. Darovací smlouvy jsou k dispozici rovněž v hlavní pokladně.

POKLADNA v přízemí radnice vedle podatelny má otevřeno:

Pondělí: 8 - 12 a 13 - 16.30 hodin

Úterý: 8 - 11.30 a 12.30 - 14 hodin

Středa: 8 - 12 a 13 - 16.30 hodin

Čtvrtek: 8 - 11.30 a 12.30 - 15 hodin

Pátek: 8 - 11.30 a 12.30 - 13 hodin