Dítě v předškolním věku musí připravovat kvalifikovaný pedagog, nikoliv osoba na hlídání

K aktuálním tématům v pedagogickém odvětví nyní patří předškolní vzdělávání dětí v mateřských školách. Česká strana sociálně demokratická musí podporovat kvalitní vzdělávání našich ratolestí a kvalifikované pedagogy v mateřských školách, nikoliv střediska zabývající se hlídáním jedinců bez odborné přípravy dítěte k jeho dalším krokům do života, budoucího povolání a především následnému základnímu, střednímu a vyššímu vzdělávání.

Předškolní období dítěte, které je v rozmezí od 3 do 6 let, patří do mého pedagogického oboru. Specifika předškolního vzdělávání – funkce mateřské školy jsou jasná: Připravit dítě hravou a disciplinovanou formou na další část života a motivovat je k úspěšnému vykročení do základního, středního a vyššího vzdělávání, a také ke zdárné životaschopnosti.

Dítě v předškolním období musí ovládat základní schopnosti a dovednosti. Uvědomit si, že je součástí každodenního života a musí být odborně připraven – mít splněný motorický vývoj, pohybovou koordinaci, tvořivost a mít prvopočátek představivosti, jak o své činnosti, tak i o svém životě. To vše je může důkladně a odborně naučit profesionální mateřská škola, ve které pracují s dětmi vzdělaní pedagogové a nikoliv jen „hlídači“ ratolestí.

Nejsem příznivcem ani soukromých mateřských, středních či jiných soukromých vzdělávacích subjektů, kde většinou nejsou kvalifikované osoby, které nedokážou děti dostatečně připravit do jejich budoucího vybraného oboru a především do života. V opačném případě, kdyby prošlo tzv. „hlídání dětí“, klesne vzdělanost ČR o další úroveň a v budoucnu by se mohlo stát, že se dočkáme rapidního poklesu vzdělaných jedinců, skupin či i našeho českého národa.

Mateřská škola je prvotní vzdělávací formou pro děti, kde musí být pedagogický odborník, nikoliv „hlídač“, který jedince, sice neúmyslně, bude motivovat spíše k dalším patologickým jevům v životě a k sociální a společenské nesounáležitosti. Proto je nutné zachovat významnou roli mateřských škol, kde pracují odborníci – vzdělaní pedagogové.

Podporuji tak stanovisko Sociálně demokratických žen k předškolnímu vzdělávání.