Celostátní výsledky "Město pro byznys 2012"

Celostátní výsledky "Město pro byznys 2012"

Po druhém místě v Moravskoslezském kraji další dobrá zpráva pro Krnov - rovnou o čtyřicet příček si město polepšilo ve srovnávacím výzkumu týdeníku Ekonom „Město pro byznys 2012“, jehož cílem je porovnat podnikatelský potenciál měst a ocenit ta vedení samospráv, která dovedou vytvořit příznivé podnikatelské prostředí. Oproti loňskému 64. místu v žebříčku hodnocených 205 obcí s rozšířenou působností a dvaadvaceti městských částí hlavního města České republiky poskočil Krnov na místo čtyřiadvacáté. Ve srovnání s rokem 2010 je to posun o 174 míst. Z Moravskoslezského kraje se lépe než Krnov umístily jen Odry na 6. místě, z okolních měst skončila na 77. místě Opava, na 173. místě Rýmařov a na 176. místě Bruntál.

Město Krnov je v některých hodnotících kritériích limitováno svým charakterem a umístěním v rámci ČR. Přesto se bude vedení města i nadále snažit, aby podnikatelské prostřední v Krnově bylo vnímáno jako pozitivně se rozvíjející a aby přístup města byl vstřícný v záležitostech, kde umíme podnikatelům pomoci.

Obce s rozšířenou působností se ve srovnávacím výzkumu „Město pro byznys“ hodnotí na základě padesáti kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit. Zde skončil Krnov dokonce na velmi pěkném 17. místě.

Mezi hodnocená kritéria patří například podnikatelské prostředí, rozsah a kvalita sítě dodavatelů/poskytovatelů služeb, dostupnost pozemků a prostorů pro podnikání, počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání, přístup veřejné správy, hospodaření radnice, počet strážníků nebo rozšířenost korupčního prostředí. Ve srovnání na úrovni Moravskoslezského kraje se Krnov letos umístil na druhém místě a navíc získal uznání za spokojenost podnikatelů s přístupem radnice, čehož si velmi vážím.