Bezpečný přechod na Opavské ulici

Bezpečný přechod na Opavské ulici

Dne 2.8. 2012 schválil Výbor SFDI příspěvky na akce "Bezpečný přechod". Celkem bylo v rámci ČR schváleno 55 akcí s celkovými náklady 46,5 mil. Kč. Akce byly vytipovány obcemi a doporučeny příslušnými Krajskými ředitelstvími Policie ČR za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a odstranění nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy.

Mezi schválenými příspěvky je také žádost Města Krnov "Přechod pro chodce se zpomalovacím radarem a světelným signalizačním zařízením - ulice Opavská" (jedná se o přechod pro chodce naproti restaurace Družba, poblíž křižovatky s ulicí Sovova). Technické řešení je obdobné jako v Petrově Dole nebo na Bruntálské. Limitní výše příspěvku je dle položkového rozpočtu stanovena pro Krnov na částku 0,9 mil. Kč, tato bude po doložení potřebné dokumentace zpřesněna. ŘSD Ostrava zajistí přípravu akce, předloží PD schválenou příslušným SÚ včetně položkového rozpočtu. Město Krnov po dokončení dílo převezme, bude zajišťovat provoz a případný servis.