Bezpečnost v dopravní infrastruktuře Moravskoslezského kraje

Bezpečnost v dopravní infrastruktuře Moravskoslezského kraje

V pondělí, 14. října 2013, proběhla v Ostravě "business snídaně" Bezpečnost v dopravní infrastruktuře Moravskoslezského kraje, kterou zorganizovala společnost Magnus Regio, vydavatel Moravského hospodářství. Pozvání organizátora přijali ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Daniel Havlík, náměstek primátora Ostravy pro dopravu Tomáš Sucharda, europoslanec Vojtěch Mynář a zástupci Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železniční dopravní cesty, dopravních podniků, vedoucí odborů dopravy a silničního hospodářství, ale také zástupci samospráv a soukromých firem v oboru působících. Město Krnov bylo zastoupeno místostarostou Michalem Brunclíkem a vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslavem Mohylou.

Hlavními body prezentací a následné otevřené diskuse byly nejnovější trendy v řízení dopravy, bezpečnost přechodů a přejezdů, aktuální stav silnic a železnic, zvýšení bezpečnosti dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, plánované investice ke zvýšení dopravní bezpečnosti a nehodovost. Šířeji byly diskutovány obchvaty významných měst (Třinec, Opava, Krnov, Frýdek-Místek), rekonstrukce dálnice D1, okružní křižovatky ve městech a obcích a cyklistika - cyklista jako účastník dopravy na komunikacích. Jednalo se o zajímavou a dobře připravenou akci, na které bylo účastníky potvrzeno, že investice do dopravní infrastruktury by měly být navýšeny, neboť přinášejí kromě zlepšení komfortu pro řidiče s sebou pozitivní doprovodné efekty pro hospodářství ČR.