Aktuálně z Odborné komise pro školství a vzdělávací politiku ÚVV ČSSD

Aktuálně z Odborné komise pro školství a vzdělávací politiku ÚVV ČSSD

Odborná komise pro školství a vzdělávací politiku Ústředního výkonného výboru (ÚVV) ČSSD na svém plenárním zasedání, konaném za přítomnosti stínového ministra školství mládeže a tělovýchovy ČSSD Marcela Chládka dne 24. listopadu ve Steinerově sále Lidového domu, projednala nejdůležitější body vztahující se k aktuálnímu vývoji všech stupňů české vzdělávací soustavy, stejně jako se zabývala koncepčními otázkami jejich dalšího směřování.

Jednání probíhalo jak v plénu, tak i v jednotlivých odborných sekcích, tj. skupinách pro vzdělávání předškolní a základní, střední, terciární, a další (celoživotní). V rámci četných diskusních okruhů byly mj. projednány otázky zavedení povinné matematiky k maturitní zkoušce, postavení pedagogických fakult v ČR a přípravy kvalitních učitelů, kariérního řádu ZŠ a SŠ pedagogů, testování žáků 5. a 9. tříd, či neuspokojivého stavu středního zdravotního školství. Komise dále vyslovila požadavek na efektivnější vzájemnou spolupráci stínových ministrů ČSSD, a zejména pak na dodržení obecně proklamovaného cíle strany – uchovat oblast školství a vzdělávání jako skutečnou prioritu svého programu, a to i po případném převzetí výkonné moci.