Akce "Urnový háj" je zatím pouze v přípravě

Akce "Urnový háj" je zatím pouze v přípravě

Ve čtvrtek 21. února 2013 vyšel v Bruntálském a krnovském deníku článek s názvem „Urnový háj nad Krnovem se dočká chodníku a parkoviště“, kde autor popisuje budoucí výstavbu chodníku a parkoviště v těchto místech.

Město Krnov však upozorňuje obyvatele, že se v tomto případě jedná pouze o projektovou přípravu celého záměru. V roce 2012 proběhlo na zdejším stavebním úřadě územní řízení stavby s názvem „Urnový háj“, jehož součástí je vybudování zpevněných ploch sloužících jako přístupové komunikace k Urnovému háji a zároveň řeší problematiku s parkováním návštěvníků.

Do doby realizace nás však čeká ještě dlouhá cesta - je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení a následně vydat stavební povolení. Současně je potřeba najít na budoucí výstavbu podporu v ZM a zajistit potřebné finanční prostředky v rozpočtu města.

Z důvodu, aby obyvatelé města nebyly uvedeni v omyl, že úpravy prostranství před Urnovým hájem započnou již v letošním roce, rozhodlo se Město Krnov informovat touto cestou občany o nutných dalších krocích, které bude muset v následujícím období učinit, aby záměr mohl být zrealizován.