Náš tým - Místní organizace (MO) ČSSD KRNOV

 

Ing. Michal Brunclík

místostarosta města Krnov, předseda MO

e-mail: mbrunclik@mukrnov.cz  telefon: 734 681 690

 

Jaroslav Pavelka

člen Kulturní komise rady Města Krnov, místopředseda MO

e-mail: pavelkajaroslav@seznam.cz

 

Bc. Miroslav Petreček

člen RM, člen Výboru zastupitelstva Města Krnov pro plánování sociálních služeb

e-mail: miroslav.petrecek@seznam.cz

 

Ing. Vladislav Vybíral

člen ZM, předseda Finančního výboru zastupitelstva Města Krnov

e-mail: vl.vybiral@email.cz

 

Jiří Kunyt

člen ZM

e-mail: kunyt.j@seznam.cz

 

Mgr. Nikola Krusberská

členka ZM, předsedkyně Školské komise rady Města Krnov

e-mail: n.krusberska@centrum.cz

 

Josef Hercig

člen Dopravní komise rady Města Krnov

e-mail: josef.hercig@centrum.cz 

 

Jan Kostovský

člen Sportovní komise rady Města Krnov

e-mail: kostovskyjan@centrum.cz

 

Ing. Karel Oubělický

člen Komise rady Města Krnov pro architekturu a urbanismus

e-mail: oubelicky.karel@centrum.cz   

 

Jakub Horáček

člen Komise rady Města Krnov pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu

e-mail: jakubhoracek73@seznam.cz

 

Bohumíra Dudová

členka Bytové komise rady Města Krnov