Program, se kterým se ČSSD ucházela v Krnově o Vaše hlasy. Za Vaše hlasy Vám děkujeme.

8 výzev pro Krnov:

1.    PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI = Zajistíme vybudování infrastruktury v průmyslové zóně Červený dvůr II., přivedeme do Krnova investory a pomůžeme vytvořit nová pracovní místa.

2.    BYDLENÍ = Začneme připravovat lokalitu "Kasárna" pro výstavbu bytových domů, lokalitu "Pod Bezručovým vrchem" pro stavbu rodinných domů a v dalších lokalitách budeme pokračovat v opravách městského bytového fondu.

3.   SOCIÁLNÍ OBLAST = Podpoříme sociální služby v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb města Krnova pro období 2013 – 2016 a budeme řešit problémy sociálně vyloučených lokalit.

4.   ŠKOLSTVÍ = Zrekonstruujeme tělocvičnu ZŠ Smetanův okruh, školní hřiště u ZŠ Žižkova a ZŠ Dvořákův okruh, budeme pokračovat v rekonstrukcích MŠ a pomůžeme při uplatňování absolventů ve spolupráci s místními zaměstnavateli.

5.   DOPRAVA a BEZPEČNOST = Budeme investovat do rekonstrukcí komunikací a chodníků, přebudujeme dopravně rizikové křižovatky a vytvoříme nová parkovací místa.

6.   SPORT = Zrekonstruujeme a zatraktivníme městské lázně, zvýšíme péči o městská sportoviště, navýšíme podporu sportovním klubům a oddílům. 

7.   KULTURA = Podpoříme kulturní a umělecké soubory, postupně opravíme architektonicky cenné budovy v majetku města, zasadíme se o zlepšení technického stavu a programové náplně městských kulturních zařízení.

8.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = Zkvalitníme péči o veřejnou zeleň a čistotu, posílíme rekreační funkci příměstských lesů, rozšíříme splaškovou kanalizaci na Ježník a do Krásných Louček. 


Fotogalerie: Komunální volby 2014

Tato fotogalerie je prázdná.